OZUSowana laurka od poprzedników

0
860

Finalnie, wychodzi na to, że to trochę jak w tej sprawie co chłopowi zabrali ciągnik za długi szwagra.

[d]

Komentarze